Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

Tường Phát : 0914 37 38 35

thống kê truy cập


Online : 5
Số lượt truy cập : 3509675
Tư vấn môi trường

Giấy phép xả thải

1. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:

    Các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.
 
2. Quy trình công việc:
   - Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
   - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
   - Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
   - Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
   - Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
   - Lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm.
   - Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
   - Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải). 

Các tin khác