Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

Tường Phát : 0914 37 38 35

thống kê truy cập


Online : 8
Số lượt truy cập : 3523757
Tư vấn môi trường

Lập đề án môi trường

1. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản :

   a. Đối tượng:
   -  Đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, công suất dưới 1 triệu sản phẩm/ năm. Chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy cam kết đăng ký bảo vệ môi trường.
   -  Cơ sở đã và đang hoạt động nhưng tiến hành cải tạo mở rộng, nâng công suất , quy mô trong sản xuất.
 
   b. Quy trình công việc
   - Khảo sát, mô tả hiện trạng hoạt động sản xuất của công ty:
   - Tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên môi trường, KT-XH, xung quanh khu dự án.
   - Thu mẫu nước, mẫu không khí trong khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.
   - Đánh giá hiện trạng môi trường, xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
   - Xác định các nguồn gây ô nhiễm, các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.
   - Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội quanh khu vực dự án.
   - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm  cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, thu gom xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
   - Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
   - Kết luận, kiến nghị, cam kết.
   - Hồ sơ gửi hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án. (phòng Tài Nguyên Môi Trường
 
2. Đề án bảo vệ  môi trường chi tiết:
   a. Đối tượng:
   - Đề án bảo vệ môi trường chi tiết áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại. Công suất lớn trên 1 triệu sản phẩm/ năm. Chưa có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, (ĐTM) hoặc giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
   - Cơ sở có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khi tiến hành cải tạo mở rộng, nâng công suất , quy mô trong sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.
 
   b. Quy trình công việc
   - Khảo sát, mô tả  về hoạt động, thực trạng hoạt động của công ty.
   - Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất , điều kiện tự nhiên môi trường, KT-XH
   - Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn gây ô nhiểm, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án. Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.
   - Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động. Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
   - Đánh giá tác động, ảnh hưởng sự ô nhiễm đối với môi trường, xã hội quanh khu vực dự án.
   - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm  cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
   - Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường xã nơi thực hiện dự án. (trong vòng 15 ngày)
   - Xây dựng chương trình giám sát.
   - Kết luận, kiến nghị, cam kết.
   - Hồ sơ gửi hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án. (Sở Tài Nguyên Môi Trường)
 
 

Các tin khác