Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

Tường Phát : 0914 37 38 35

thống kê truy cập


Online : 4
Số lượt truy cập : 3516869
Công trình

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản (VN)

05/12/16

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản (VN) Công trình: Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải mực in Công suất: 20 m3/ngày đêm

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH New London Việt Nam

05/12/16
Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH New London Việt Nam

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH New London Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng MBR từ 1-5 m3/ngày đêm

05/12/16
Hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng MBR từ 1-5 m3/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng MBR từ 1-5 m3/ngày đêm

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Mtex Việt Nam

06/12/16
Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Mtex Việt Nam

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Mtex Việt Nam

CÔNG TRÌNH Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải nhà máy Rhythm Kyoshin Hà Nội

05/12/16
CÔNG TRÌNH Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải nhà máy Rhythm Kyoshin Hà Nội

CÔNG TRÌNH Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải nhà máy Rhythm Kyoshin Hà Nội

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống nước DI

05/12/16
Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống nước DI

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống nước DI

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Khu Công Nghiệp

05/12/16
Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Khu Công Nghiệp

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Khu Công Nghiệp

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế

05/12/16
Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế